अब आफ्नो विन्डोज एक्स्पी लाई बिना फर्मेट नै विन्डोज सेवेन इन्स्टल गर्नुहोश।

के तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर मा विन्डोज एक्स्पी हाल्नुभएको छ अब तपाईं चाहनुहुन्छ की तपाईं को कम्प्युटर लाई फर्मेट नगरीकन विन्डोज सेवेन कसरी हाल्ने वा कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ वा दिक्क मानीरहेको हुनुहुन्छ भने अब दिक्क न मान्नुहोश तपाईंहरु को लागि मैले एउटा सफ्टवेर ल्याएको छु मलाई लाग्छ की यो सफ्टवेर तपाईंहरु लाई धेरै राम्रो लाग्ने छ । मैले त आफ्नो ल्यापटप मा त विन्डोज सेवेन हाले नी धेरै राम्रो छ तपाईं ले नी कहीले हाल्ने ।
Continue reading “अब आफ्नो विन्डोज एक्स्पी लाई बिना फर्मेट नै विन्डोज सेवेन इन्स्टल गर्नुहोश।”

तपाईंको जासुसी आँखा तपाईंको कम्प्युटर माथि !

एउटा रमाइलो वा भनौ कहिले काही महत्वपूर्ण पनि हुन सक्ने तपाईंको कम्प्युटरको सिस्टमको बारे भन्न गईरहेको छु । आशा छ तपाईंहरुलाई यो अबस्य पनि useful हुनेछ । तपाईंले यो सिस्टम प्रयोग गरेर आफ्नो कम्प्युटर माथि जासुसी गर्न सक्नु हुनेछ अथवा तपाईं आफ्नो कम्प्युटरक
Continue reading “तपाईंको जासुसी आँखा तपाईंको कम्प्युटर माथि !”

Ubuntu Shortcut key

Ctrl + A = Select all
Ctrl + C = Copy the highlighted content to clipboard
Ctrl + V = Paste the clipboard content
Ctrl + N = New (Create a new document, not in terminal)
Ctrl + O = Open a document
Ctrl + S = Save the current document
Ctrl + P = Print the current document
Ctrl + W = Close the close document
Ctrl + Q = Quit the current application
Continue reading “Ubuntu Shortcut key”

Shortcut keys in Windows 8

Windows 8 system requirements
If you want to run Windows 8 on your PC, here’s what it takes:
  • Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster with support for PAE, NX, and SSE2
  • RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
  • Hard disk space: 16 GB (32-bit) or 20 GB (64-bit)
  • Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver


Win: switching between the Start screen and the Windows 8 app
Win + C: displays Charms: Settings, Devices, Share and Search options
Win + D: launches the desktop
Win + E: launches Explorer
Win + F: opens the panel File Search
Win + H: open the Share panel
Win + I: opens Settings
Win + K: open the Devices window
Win + L to lock your PC
Win + M: minimize the current Explorer or Internet Explorer window (IE works in full screen, too)
Win + O: orientation lock switch the device on and off
Win + P: switch your display to a second screen or projector
Win + T: open the Search pane App
Win + R: opens the Run box
Win + U: open the Ease of Access Centre
Win + V: cycles through toasts (notices)
Win + W: search for system settings (type POWER for links to all the power-related options, for example)
Win + X: display the menu text useful Windows tools and applets
Win + Z: displays the right-click context menu when in full-screen applications
Win + +: the launch of Magnifier and zoom in
Win + -: zoom out
Win +, Aero desktop peek
Win + Enter: launches Narrator
Win + PgUp: move the current screen to the left monitor
Win + PgDn: move the current screen to the right monitor
Win + PrtSc: capture the current screen and save it to your Pictures folder